POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Přípravky české společnosti TRISOL farm s.r.o.
v jarním ječmeni

Miroslava HÁJKOVÁ, TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o.

V průběhu roku 2016 byly založeny a vyhodnoceny maloparcelkové polní pokusy v jarním ječmeni s přípravky řady TS, které vyrábí a distribuuje firma BEIDEA s.r.o. a TRISOL farm s.r.o. se sídlem v Bolaticích poblíž Opavy.

Jedná se především o přípravek s názvem TS Osivo, který se přidává při moření osiva v dávce 0,5 l/t. Je to stimulátor, který dopomáhá k lepšímu klíčení a vcházení semen, porost je vyrovnanější, s mohutnější kořenovou soustavou s vyšším obsahem sušiny. Další přípravky z řady TS jsou určeny v průběhu vegetace pro foliární aplikaci. Výsledky uvedených pokusů byly získány z těchto stanovišť: DITANA Velká Bystřice, Zemědělská zkušební stanice v Kujavách, Zkušební stanice Rýmařov a UP Olomouc.

Metodika pokusu

Pokus byl založen na parcelách o velikosti 10 m2, ve čtyřech opakováních. Na všech pokusných stanovištích byly provedeny odběry rostlin a parcely byly také výnosově vyhodnoceny. Jako odrůda byla zvolena česká, od společnosti Selgen – FRANCIN

Velká Bystřice - Datum setí: 23.3.2016 - Úplné vzejití: 5.4.2016 - Sklizeň: 14.8.2016

Rýmařov - Datum setí: 13.5.2016 - Úplné vzejití: 25.5.2016 - Sklizeň: 3.9.2016

Kujavy - Datum setí: 23.3.2016 - Úplné vzejití: 7.4.2016 - Sklizeň: 4.8.2016

Olomouc - Datum setí: 24.3.2016 - Úplné vzejití: 6.4.2016 - Sklizeň: 27.7.2016

Výsledky

Velká Bystřice:

VariantaAplikaceVýnos v t/ha% na kontrolu
1kontrola10,34100,00
2TS Osivo 0,5 l/tmoření10,60102,53
3TS Eva 0,5 l/ha3 listy10,77104,12
4TS Impuls 0,5 l/haBBCH 29-3111,03106,72
5TS Květa 0,75 l/hapraporec10,74103,88
6TS Sentinel 0,25 l/hapraporec11,27108,96
26.4.201626.4.201626.4.201626.4.2016
koř. suš. %koř. zel. %nadz. suš. %nadz. zel. %
1kontrola100100100100
2TS Osivo133,33119,23111,33117,07

Rýmařov:

VariantaAplikaceVýnos v t/ha% na kontrolu
1kontrola2,0100
2TS Osivo 0,5 l/tmoření2,4120
3TS Silva 0,25 l/tmoření2,5125
4TS Eva 0,5 l/ha3 listy2,55127,5
5TS Květa 0,75 l/hapraporec2,5125
6TS Sentinel 0,25 l/hapraporec2,5125
7TS Silva 0,25 l/hapraporec2,5125
26.5.2016Délka kořenůHmotnost koř.zel.%Hmotnost nadz.zel. %
1100100100
2180,9112,9137,9
3151,2114,1137,0

Kujavy:

29.4.201629.4.201629.4.201629.4.20164.8.20164.8.2016
koř.suš.%koř.zel.%nadz.suš.%nadz.zel.%výnosvýnos %
1kontrola1001001001008,58100
2TS Osivo119,84116,74110,98124,178,75101,98

Olomouc:

VariantaAplikaceVýnos v t/ha% ke kontrole
1kontrola7,64100
2TS Eva 0,5 l/ha3 listy7,84102,7
3TS Květa 0,75 l/hapraporec8,37109,5
4TS Sentinel 0,25 l/hapraporec7,78101,9
5TS Silva 0,25l/hapraporec8,04105,3

Hodnocení a závěr:

Z dlouholetých pokusů se stimulátory všichni víme, že efekt jejich použití se velice různí v závislosti na průběhu počasí v jednotlivých letech. Hlavním přínosem použití stimulátoru je zajištění solidního výnosu především v horších meteorologických podmínkách. Rostliny se po jejich aplikaci lépe vyrovnávají s nepřízní počasí jako je třeba sucho, chlad apod. Nikdo předem nevíme, jaký průběh počasí nás v daném roce čeká. Pokud jsou přírodní podmínky pro růst a vývoj rostlin optimální nebo velmi příznivé, efekt stimulátorů nemusí být příliš výrazný. Ale nejsou-li tyto podmínky už tak optimální, pak se ukáže, co stimulátor umí a nárůst výnosů je výraznější. Konkrétně u jarního ječmene při ceně komodity 400,- Kč/q nám nárůst výnosu již o jeden „metrák“ z hektaru zaplatí jednu foliární aplikaci našeho přípravku. Přitom pokusy většinou dokazují, že efekt použití stimulátoru je mnohem větší a tudíž je daleko jistější návratnost této investice.

ZDROJ: Ditana a.s. – ing. A. Bezdíčková, ZS Rýmařov – p. J. Konvalinková, ZZS Kujavy – ing. J. Rošlapil, UP Olomouc – ing. R. Koprna, Ph.D., ostatní k dispozici u autora. Práce vznikla mimo jiné za podpory Inovačních voucherů Moravskoslezského a Olomouckého kraje s názvem „Ověření stimulace růstu a výnosu plodin formou moření a listové aplikace stimulátorů růstu“.

Kontakt:

Ing. Miroslava Hájková, TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o.

Tel.: 777 901 226, e-mail.: miruska.hajkova@seznam.cz