POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
ÚVOD APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE

TS GREEN UP

všeobecné použití pro spokojenost zahrádkářů

CHARAKTERISTIKA:

TS GREEN UP je koncentrované organominerální hnojivo unikátního složení s vyrovnaným poměrem rychlého N (minerálního) a pomalu rozložitelného N (organického, vázaného v aminokyselinách), minerálního P a většinově organického K. Organické složky hnojiva dodávají dále mikroživiny. Hnojivo, pro zvýšení přijatelnosti živin a pro lepší růst, obsahuje huminové látky, stimulační látky s auxinovým účinkem a cytokininový stimulátor RR-A s účinkem na vyrovnanost plodů a vyšší násadu plodů dodaný Univerzitou Palackého v Olomouci.

Hnojivo dodává do půdy základní živiny, podporuje činnost půdních bakterií, zlepšuje růst, stimuluje nasazování květů a pomáhá rostlinám překonávat biotické a abiotické stresy. Živiny jsou vázány většinově na organickou hmotu, to znamená, že je minimalizována ztráta živin vyplavováním a je tak zaručena dlouhodobost příjmu živin.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Sušina v %min. 40
Spalitelné látky v sušině v %min. 60,0
Celkový dusík jako N v sušině v % min. 10,0
Fosfor jako P2O5 v % min.2,5
Draslík jako K2O v sušine v %min. 8,0
Hodnota pH7,5 - 9,5

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Hnojivo TS GREEN UP lze aplikovat ve všech fázích vývoje rostlin, nejčastěji v období hlavního růstu, zálivkou, nebo postřikem.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Hnojivo dávkujeme nejčastěji v ředění 1:100 (20 ml na 2 l vody) při aplikaci jednou týdně. Při aplikaci v každé zálivce aplikujeme v ředění 1:200. Jako startovací dávku použijeme ředění 1:50. Při výrazném nedostatku živin ředíme 1:20 – tato koncentrace je maximální použitelná.

DODÁVÁME V BALENÍ:

Kanystr 10 litrů a 1 litr pro středně velké pěstitele.

Lahve 500ml a 200 ml pro drobné pěstitele a zahrádkáře.

Je možné objednat 50ml vzorek pro vyzkoušení přípravku.

Přípravek TS GREEN UP - trisol farm Přípravek TS GREEN UP - trisol farm

ÚVOD APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE