POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol - pomocné rostlinné přípravky
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA PRODEJ VÝROBCE

VÝZKUM A VÝVOJ

Aktiálně je firma Trisol farm s.r.o. zapojena do projektu Znalostní transfer v oblasti fytohormonálních růstových stimulátorů, který se zaměřuje na sdílení poznatků o vývoji, působení a aplikaci látek ovlivňujících obsah fytohormonů v rostlinách do prostředí příjemce.

Druhým výzkumným projektem, který má zkvalitňující efekt na výrohu přípravků TS, je Použití cytokininového derivátu na bázi močoviny pro účely cílené stimulace a příjmu živin u rostlin. Zde se jedná o testování biologické účinnosti nové látky na vybraných rostlinách.

Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a MMR ČR.

Podpora EU

PATNÁCT LET VÝVOJE PRODUKTŮ TRISOL FARM

Přípravky TS (dříve Trisol) jsou určeny zejména pro zlepšení zemědělské a lesnické produkce, tedy tam, kde se komerčně pracuje s rostlinami. Odborný tým naší firmy má za sebou dvanáct let práce, jejímž výsledkem je optimální složení všech našich přípravků. Za tu dobu doznala technologie firmy TRISOL FARM výrazný kvalitativní posun, a proto zavádíme novou značku TS. Ta je určena nejen pro velké zemědělské firmy (TS PROFI), ale nově také pro drobné pěstitele (TS HOBBY). Aktuální informace o celém inovovaném sortimentu a jeho správném použití jsou publikovány na tomto webu.

Přípravky TS (trisol farm) řady profi

Přípravky TS řady PROFI jsou standardně dodávány v kanystrech o objemu 10 l a 1 l.
Účinnost přípravků si můžete ověřit na zkušebním vzorku.

Přípravky TS (trisol farm) řady hobby

Na základě příznivých ohlasů drobných pěstitelů a zahrádkářů jsme od roku 2015 zavedli na trh novou řadu přípravků TS HOBBY, které jsou v prodeji v malém množství (balení 500 ml a 200 ml.). Tyto přípravky je možné objednávat přímo u výrobce Beidea, s.r.o. nebo jsou k dostání ve vybraných obchodech zahrádkářských potřeb. Bližší informace o účincích a aplikaci najdete v hobby sekci.

TRISOL FARM - SPOJENÍ VÝZKUMU S PRAXÍ

Vývoj přípravků TS probíhá na bázi vlastního firemního výzkumu v zemědělských zkušebních stanicích a ve spolupráci s odborně zaměřenými univerzitami. Do složení přípravků se promítají i zkušenosti zemědělských firem, které naše přípravky používají. Dochází tak k synergické spolupráci potvrzující účinnost a prokázaný ekonomický přínos aplikace přípravků TS. Výsledky našich výzkumů pravidelně prezentujeme na seminářích a konferencích věnovaných zemědělské produkci.

Expertní tým Beidea

JSME ČESKÁ FIRMA

Firma TRISOL FARM je hrdá na to, že je českým podnikem s vlastním know-how. Naším cílem je posilovat konkurenceschopnost českých zemědělců na tvrdém trhu hospodářských komodit. Významný je i náš příspěvek pro ekologii, protože díky aplikaci přípravků TS zlepšujících u rostlin fyzickou kondici a odolnost vůči stresu prostředí je možné adekvátně snížit používání chemických ochranných prostředků s negativním vlivem na životní prostředí.

Logo Trisol farm

PARTNEŘI TRISOL FARM s.r.o.

Logo spolku Český modrý mák

Spolek Český modrý mák (ČMM) je národní zájmový spolek právnických a fyzických osob pěstujících, zpracovávajících a obchodujících s mákem. Spolek Český modrý mák se soustřeďuje na zdokonalování pěstební technologie, tj. předseťovou přípravu, ochranu rostlin před škůdci a chorobami, agrotechniku, sklizňové a posklizňové technologie. Se spolkem ČMM spolupracujeme od roku 2006. Vyvíjíme naše originální technolgie pro pěstování máku a tyto technologie zkoušíme na pozemcích ČMM a prezentujeme je na „Polních dnech“ pořádaných ČMM. Výsledky pravidelně zveřejujeme i v Makovém občasníku, vydávaném ČMM. Velmi si vážíme odborného zázemí, kterým spolek ČMM disponuje.

Logo - Česká zemědělská univerzita

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou (podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách).

PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA PRODEJ VÝROBCE